Meld feil på gatelys

Her kan du melde fra om gatelys som ikke fungerer tilfredsstillende.

Mørenett drifter over 30 000 gatelys på oppdrag fra kommunene på Sunnmøre og Nordfjord. I kartet ser du alle gatelys i Mørenett sitt område kommunevis. Du går inn og registrerer feil ved å klikke deg fram til gatelyset. Der ser du også om det er meldt om feil på samme gatelys tidligere, og status for feilretting. Kartet blir oppdatert fortløpende.

​Meld feil på gatelys her

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir