Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

18.10.2017


Ålesund Kommune - Turheisvegen:
kl. 14:45 på grunn av graveskade på kabel er 4 kunder i område Turheisvegen uten strøm. Rettetid er ca 30 - 60 minutt

16.10.2017


NVN - Vestnes:
kl. 01.52 Kort blink i lyset pga omkobling på strekninga Tomra til Rekdal
15.oktober kl. 01.13. Straumen er tilbake på Bygdeseter.
13:00 Frostadsætra har fått tilbake strømmen. Begge trafoane på Bygdasætra vil antakelig få tilbake strømmen i løpet av dagen.
11:50 Feil på begge transformatorane på Bygdasætra. Her blir det strømløst fleire timar. Usikket om strømmen kjem tilbake i dag.
11:30 Feil funnet på Bygdasætra. Resten av nettet blir sannsynligvis innkobla snart.
10:50 utfall hele vestnes. jobber med å koble om
11:00 Fiksdal-Skorgedal Rekdal fortsatt ute
11:15 Noen få kunder ute på tomrefjellet ute.

Ørsta Kommune - Aklestad:
Kl 10:30 Alle kunder skal nå ha normal strømforsyning
Kl. 09:10 Trafo Aklestad utkopla. 11 kundar er no straumlause. Feilen forventa utbetra kl. 10:15.
kl. 06:00 Det er meldt om feil på straumen på Aklestad. Rettetid 2 timar.

Ørsta Kommune - Urke:
kl. 00.50 nokre kundar ved Klokksvegen på Urke har feil på straumen. Omfanget er noko uvisst. Feilretting vil skje snarast i morgontidleg.

14.10.2017


NVN - Vatne:
kl. 18:10 Alle har fått tilbake strømmen
kl. 13:20 Alle har fått tilbake strømmen bortsett fra kunder på Negard og Giskebakken. Her må vi skifte trafo.
Rettetid ca. 20:00
kl. 12:45 Remme til Helland er ute pga feil. Resten har strøm
kl. 12:20 Vatne og Tennfjorden har fått tilbake strømmen.
kl. 11:45 Vatne er strømløst pga feil. Vi arbeider med å finne ut hvor feilen er. Rettetid er uvisst akkurat no.

NVN - Tennfjorden, Remme, Skulstad, Bjørlykstøl:
13:20 Bjørlykkestrand til Helland har fått tilbake strømmen.
11:30 Tennfjorden har fått tilbake strømmen.
10:30 Utfall Tennfjorden, Remme, Skulstad, Bjørlykstøl pga Lyn. Montører på vei for å koble om nettet og feilsøke.

07.10.2017


Ålesund Kommune - Fjelltunvegen/ Fridtjof Nansens veg:
kl. 06:22 Melding om at kundar i området Fjelltunvegen er uten straum. Montørar sendt ut.
kl. 07:06 Det er funne ein feil i trafokiosk Kråmyra. Feilretting er satt i gang og det er forventa at straumen er tilbake ca. kl. 09:00.
55 kundar er straumlause.
kl. 08:34 Feilen reparert og kundane har fått att straumen.

06.10.2017


Ulstein/ Hærøy kommune -Myrvåg, Dragsund og Garnes:
12:15 fekk resten av abonnentane tilbake straumen.
Det vil verte ei utkopling kl 13:00 igjen for abonnenter på Garnes og Grøtneset då en har meir feilretting igjen. Denne utkoplinga vil vare ca. 1 time.

09:16 Garnes og Grøtneset er einaste straumlause.

09:00 Myrvåg til Dragsund Industri skal ha fått tilbake strømmen.

08:30 Fekk vi utfall i området Myrvåg, Dragsund og Garnes.
Montører er på veg for feilsøking.

03.10.2017


Sykkylven Energi- Velledalen:
16:40 - Utfall i område Blindheim-Velledalen, montører på vei for feilsøk
16:54 - Område Blindheim-Tynes har fått igjen normal strømforsyning
17:17 - Deler av Velledalen forsynt, men område må forvente korte strømbrudd i feilsøkeprosessen
17:38 - Alle unntatt Straume/Tungene forsynt
17:59 - Alle kunder forsynt

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir