Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

I dag


Giske Kommune Norstrand - Gjøsund:
Det er strømutfall i området Nordstrand til Gjøsund .
Feilsøking pågår.
Foreløpig rettetid 2 timer
Kl. 10:01 har alle kunder fått strømmen tilbake.

09.04.2018


Ålesund kommune - Verpingsvika/Flatholmen:
kl. 18:30 nokre kundar i nærheten av Flatholmvegen 7 har feil på strømmen. Reparasjon vil starte omlag kl. 19, og vare omkring 2 timer. I denne perioden blir det strømløst.

04.04.2018


Herøy kommune - Dragsund/Garnes:
23:35 Alle har fått tilbake strømmen.
21:25 Kunder fra Garneskrysset til Dragsundbrua har nå fått tilbake strømmen.
21:10 Brann i en stolpe ved Kjellsund. Mannskap på vei for å koble om nettet.

Giske kommune -Vigra:
12:58 Då skal alle ha fått tilbake strømmen og feilen er lokalisert.

12:44 fekk vi kopla inn igjen flyplassen, no er det gjøsundmyrane, Røysa som fortsatt er straumlause.

12:06 Fekk Molnes, Rolad-området strømmen tilbake.
Montører på veg for seksjonering.

12:02 Fekk vi utfall området rundt Vigra.

22.03.2018


NVN - Haram:
08:57 Fekk vi ett omfattande utfall i Haram.
09:04 Alle kunder skal ha fått tilbake strømmen.

21.03.2018


Ørsta Kommune - Vartdal, Festøy, Standal:
Kl. 17.25: Alle kunder har nå normal strømforsyning.
Kl. 17.20: Feil er funnet og Barstadvika får øyeblikkelig igjen strømmen.
Kl. 17.08: Masdal til Lyngestranda har fått tilbake strømmen. Barstadvika er fortsatt strømløs.
Kl. 16.50: Strekningen Rjånes til Masdal har fått tilbake strømmen. Det er en annen feil mellom Festøy og Masdal som vi ikke har fått lokalisert enda, men feilsøking pågår.

kl. 16:15 Vi har feil i området Masdal til Festøy. Dette gjer at Vartdal og Nordre Vartdal sannsynlegvis får tilbake straumen når feilen mellom Rjånes og Vartdal er reparert.
kl. 16:00 Retting pågår mellom Rjånes og Vartdal. Vartdal får truleg igjen straumen når arbeidet er ferdig. truleg omlag kl. 17
Feilen mellom Vartdal og Festøy har vi ikkje funne enno, men her vil vi forsøke seksjonering og feilsøking parallellt med arbeidet mellom Rjånes og Vartdal.
kl. 15:00 Vi har fasebrot mellom Rjånes og Vartdal. Vi har truleg ein annan feil mellom Vartdal og Festøy. Rettetid er ikkje klarlagt, men antatt til omlag til 3 timar.
kl. 14:00 Gjor ett forsøk med å kople inn Festøy til Vartdal, men fekk nytt utfall.
kl. 13:32 Standal til Festøy fekk tilbake strømmen
kl. 13:25 Straumbrot pga feil Rjånes - Vartdalstranda og innover Hjørundfjorden.
Montører på veg for feilretting.

17.03.2018


Volda kommune - området Bergshagen:
03:00 Alle kunder har fått strømmen tilbake. Kunder har forsyning fra aggregat. Arbeid med permanent forsyning vil starte mandag og ta vil ta et par dager.
21:51 Kunde i Småslåtten og innerste del av Bergshagen har fått strømmen tilbake. 33 kunder er fortsatt uten strøm. Gravemaskin vil være på plass rundt kl 23 for å grave opp kabler. Aggregat vil etter hvert bli koblet til, trolig en gang på søndags morgen.
21:20 Kunde i Småslåtten og innerste del av Bergshagen vil få strømmen tilbake før midnatt.
20:33 Store skader på trafo anlegg i Bergshagen. Aggregat vil komme på plass etter hvert. Rettetid er ikke kjent før vi får sjekket status på kabler. Forhåpentligvis vil feil bli rettet provisorisk i løpet av natta.

19.35: Det er meldt om en eksplosjon i en trafo i området Bergshagen i Volda. Montører er på vei for å undersøke dette nærmere. Rettetid er ukjent.

11.03.2018


Nordal Kommune - Kleiva:
17:28 vart strømmen kopla på igjen og alle skal ha normal strømforsyning igjen.

15:45 Vi har en feil på trafo i Kleiva, montør har inspisert at ei høgspentsikring er gåend, han ventar på assistanse frå montør som kjem med ferga. Det vil verte ei kort utkopling rundt 17:15 på ca. 30minutt for å ordne feilen.

10.03.2018


Ålesund Kommune - Emblem:
16:16 avslutta montørane reperasjon og alle skal ha normal strømforsyning.

15:23 På grunn av en feil i lavspentnettet vert det straumlaust om lag en time i område Emblem 138 -273.

28.02.2018


Ålesund, Sula og Giske kommune. Delvis Skodje kommune:
Torsdag 1. mars kl. 11.33: Alle har fått strømforsyningen tilbake etter strømbruddet i går.

På grunn av sårbar strømforsyning ber vi om at kunder i området Blindheimsbreivika og Remvika begrenser strømforbruket sitt i dag.

Kl 10.55: Utkobling av Remvika og Myrabakken for tilkobling av enda ett aggregat. Det blir strømløst i ca en time, frem til kl. 12.00.
Kl. 09.15: Enda et aggregat vil bli kjørt ut i området Remvika/Blindheimsbreivika. Dette er på plass mellom kl. 11.00 og kl. 12.00 og sikrer en mer stabil strømforsyning. Frem til dette er på plass vil det bli sonevis utkobling for området.

05:40 Blindheimstunnelen har fått strømmen tilbake. Kunder i Remvika blir sonevis utkoblet inntil forbruket blir lavere.

04:00 På grunn av høyt forbruk får vi ikke koblet inn alle kunder i Remvika. Vi ber derfor alle kunder i Ramvika og Spilka om å reduserer forbruket sitt mest mulig slik at alle kan få strømmen tilbake. Dette gjelder inntil videre.

03:00 Noen kunder i Remvika mangler strøm. Blindheimstunnelen er også uten strøm. Det forventes at alt er tilbake før kl. 06:00
00:47 Då skal kundane i blindheimsbreivika ha fått tilbake strømmen.

00:15 Vi driver no å kobler inn kunder i Blindheimsbreivika, vi har kapasitetsproblemer i dette området. Så vi håper folk som får igjen strømmen i blindheimsbreivika no rundt midnatt kan begrense strømforbruket slik vi får kobla inn igjen alle kunder.

Kl. 21.30: Strekningen fra Remvika til Blindheimsbreivik er fortsatt strømløs. To aggregat vil bli kjørt ut, men det vil være strømløst noen timer til.
Kl. 21.01: Skåthaugen har fått strømmen tilbake.
Kl. 18.35: Skåthaugen og strekningen fra Myrabakken til Blindheim vil få tilbake strømmen i løpet av kvelden, noe nærmere tidspunkt er vanskelig å estimere.
Kl. 17.33: Skoghaug til Myrabakken har fått strømmen tilbake. Ny feil påvist på kabel mellom Myrabakken og Remvika. Aggregat vil bli kjørt ut.
Kl. 17.05: Liljedal, Gjerde og Turheisa har fått tilbake strømmen.
Kl. 16.35: Området rundt Øvre Holen, Plantasjen og Jula har fått tilbake strømmen.
Kl. 16.30: Området rundt Turheisa, Gjerdevegen, Skoghaug, Liljedal, Skåthaugen og strekningen fra Spjelkavik, Myrabakken, Remvika til Blindheimsbreivika er fortsatt strømløs.
Kl. 16.22: Strekningen Emblem til Magerholm har fått tilbake strømmen.
Kl. 16.13: Mesteparten av Spjelkavik sentrum har fått tilbake strømmen.
Kl. 15.57: Humla, Blindheim, Flisnes og Emblem har fått tilbake strømmen.
Kl. 15.52: Humla, Blindheim, Flisnes og Emblem er strømløse.
Kl. 15.45: Fremmerholen har fått tilbake strømmen.
Kl. 15.08: Emblem ar fått tilbake strømmen. Fortsatt strømløst fra Nedregotten/Emblem barneskole til Magerholm og Hesseberg. Her vil det bli kjørt ut aggregat.
Kl. 14.50: Flisnes har fått tilbake strømmen.
Kl. 14.40: Spjelkavika, Fremmerholen, deler av Blindheim, Flisnes og Emblem er fortsatt strømløse.
Kl. 14:40: Brusdalen, Breivika og Olsvika har fått strømmen tilbake.
Kl. 14.00: Flisnes og Emblem har forhåpentligvis strømmen tilbake ca kl. 14.30.
Kl. 13.19: Arbeidet med å legge en provisorisk kabel for å forsyne Skåthaugen med strøm er i gang. Det er estimert at arbeidet er ferdig ca kl. 19.00 i kveld.
Kl. 12.30: Moa kjøpesenter har fått tilbake strømmen.
Kl. 12.28: Ramsvik, Eikenos og Hatlehol har fått tilbake strømmen.
Kl. 12.23: Strekningen fra Shell Vegsund til Ødegård karosseri har fått strømmen tilbake.
Kl. 11.59: Deler av Moa har fått strømmen tilbake.
Kl. 11.52: Åse, Gåseid og Lerstad har fått tilbake strømmen.
Kl. 11:40 Fekk den delen av Ellingsøya som var ute tilbake strømmen. Mørkeset i Skodje fikk også strømmen tilbake. Brusdalen er fortsatt strømløs.
Kl. 11.38: Humla har fått tilbake strømmen.
Kl. 10.55: Giske og mesteparten av Sula har fått tilbake strømmen. Ålesund sentrum har også fått tilbake strømmen. Feil trolig i Holen transformatorstasjon.
Kl. 10.45: Hele Ålesund, Sula og Giske er strømløst. Samt Brusdalen til Digernesskiftet.
Kl. 10.35: Utfall i området Vegsund/Myrland/Blindheim/Humla. Omkobling av høyspentnettet pågår.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir