Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

19.05.2017


Ørsta Kommune -Årflot-Standal:
Kl. 04.46: Innkoblet, alle har fått strømmen tilbake. Forbigående feil.
Kl. 04.44: Utfall på strekningen Årflot-Standal.

12.05.2017


Ålesund kommune - Nørve:
20:55 - Alle Mørenetts kunder skal nå ha normal strømforsyning.
Ca 200 Abonnenter var uten strømforsyning.

20:50 - Feilsted ser ut til å være identifisert på Nørve, vi forventer normal forsyning innen 30 min
20:45 - Mørenetts forsyning til Color Line er normal.
20:11 - Strømbrudd i Nørve område og på Color Line stadion.
Montører på vei for å feilsøke. Ukjent rettetid.

Sula Kommune - Solevågsvegen:
kl. 11:50: Ca 20 kunder i nærleiken av Solevågsvegen har feil på straumen. Vi har sendt ut montør.
kl. 12:35: Alle skal ha fått tilbake straumen.
kl. 13.15: Ute i eitt minutt pga ein fiks.

06.05.2017


Ørsta Kommune -Urke- Øye:
Kl. 02:45 falt Linjen 22KV Bondal-Urke-Øye ut. Fikk delt på Hustavik og strøm fra Bondal - Hustadvik ble koblet inn ( 02:49).
Nå er det området fra Hustadvik - Øye som er ute.
Sender ut Montører og foreløpig rettetid er 4 timer
kl. 05:44. Det ser ut til at der er en feil i området mellom Leknes og Urkestranda. Sliter med å finne hvor den er nøyaktig..
06:19 Har koblet ut 7 trafokretser på Leknes - Urkestranda. Ingen feil funnet. De må nå feilsøke på selve linjen.
07:45 Feilsøking pågår fortsatt. Sliter fortsatt med å finne eksakt feil.
08:18 Det er lokalisert feil på Hustadneset. Det er brudd i 1 fase. Rettetid ca. 2 timer.
08:50 Det vert utkopling frå Ville Bru til Øye frå kl. 09:00 og i ca. 1 time.
Ca. 500 kunder vert berørt.
09:30 Feilen er provisorisk reparert og kundane har fått att straumen.
Det vert ei utkopling komande natt frå kl. 00:00 til om lag kl. 02:00 for permanent reparasjon.

01.05.2017


Sula kommune - Kvasneset:
kl. 18:30 Grunna feil på lavspentkabel vert det ca. 15. minutt utkopling for ca. 15 kundar på Kvasneset.
kl. 18:55 Feilen retta og kundane kopla innatt.

30.04.2017


Ålesund kommune - Lerstad-Åsestranda-Hatlane:
Kl. 13.58: Aggregat er startet opp, alle kunder skal nå ha fått tilbake strøm.
Kl. 11.00: Åsestranda har fått tilbake strømmen. Feilen ligger på Hatlaåsen. Det blir trolig kjørt ut aggregat. 85 kunder er berørt.
Kl. 10.48: Mesteparten av Hatlane har fått tilbake strømmen. Hatlaåsen og Åsestranda er fortsatt strømløs.
Kl. 10.27: Bogneset, Slevika og deler av Hatlane har fått strømmen tilbake. Feilsøking fortsetter, rettetid er ukjent.
Kl 09.30: Det er strømløst på strekningen fra Lerstad mot Åsestranda, Hatlane-Slevika-Bogneset. Montører på vei for å feilsøke. Ukjent rettetid.

10.04.2017


Strømbudd i Skodje Kommune - Engesetdalen:
Det har vært lynnedslag oppe ved Storsætra i Engesetdalen. 3 Kunder har til nå varslet at de har problemer med strømmen. Ser ut til at de mangler en fase.
Montører er på vei. Foreløpig rettetid er 2 timer.
Var en gåen høyspentsikring.
3- fase inne kl. 00:33