Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

I dag


Vanylven kommune - Koppen i Nordal:
kl. 09:13: Nokre kundar i Koppen i Nordal er utan straum pga at vi leitar etter ein feil. ca ein time.
kl. 10:12: Feilen er no retta

16.01.2017


Volda kommune - Austefjorden:
Forbigående (2 minutter) strømbrudd i Austefjorden. Alle kunder skal ha fått tilbake normal strømforsyning.

Eid kommune - Åsebø-Navelsaker:
13.40: På grunn av nødvendig feilretting i høyspentnettet blir det en strømstans på strekningen Åsebø-Navelsaker fra kl. 14.00 og i ca en time. 50 kunder er berørt.

14.01.2017


NVN - Ørskog kommune - Solnørdalen:
kl. 11:05: Det er meldt at Solnørdalen og Barlindhaug har halv spenning. Montørar er sendt ut.
retta kl. 12:51

07.01.2017


Sula kommune -Eidsnes:
12:05 Feil er rettet.
11:20 Feilretting pågår. Feil skal være rettet senest kl. 13:00
10:05 Feil er lokalisert. Foreløpig er rettetid estimert til kl. 13:00.
09:10 En del kunder i Støleskaret (34-54)mangler en fase. Montør er på vei. Rettetid er ikke klar før feil er lokalisert. Ny info blir lagt ut så snart vi vet mer, senest kl. 10:15 18 kunder er berørt.

05.01.2017


Giske kommune -Synnes :
18:20 Melding frå kunder i Janteigen som mangler ein fase.
Montørar på veg.
19:40 Kundane har no fått normal forsyning.

Vanylven kommune - Fiskå:
kl. 07:45 Nokre kundar i nærleiken av ambulansen på Fiskå er straumlause. Vi arbeidar med saka.

Sjå logg

Retta

26.12.2016


Ulstein Kommune - Sentrum- Dimna:
Utfall i område entrum Dimna -Kleven og ut til Røyra.
Montører er på veg for seksjonering av nettet og feilretting.
13.00: Alle feil rettet, alle har normal strømforsyning.

Sjå logg

Trafo skiftet og alle har normal strømforsyning.

Trafo på Gjerde er defekt og må skiftes. Rettetid er ca kl. 12.00.

Fekk Dimna tilbake strømmen. No er det berre kundene på Gerde som er uten strøm i område.
Feilrettin pågår på Gjerde.

Vi har no lokalisert en feil på linja mot Dimna og feilretting vert satt i gang.

Vart no gjort ei prøvekopling, feilen ligger mellom vågevågen og dimna indre.

No har sentrum fått strømmen tilbake.

No fekk Klevenområde strømmen tilbake. Vil om kort tid prøve å kople inn igjen saunesområde til gjerde.