Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

25.06.2016


Ørsta kommune - Nordang:
09:30 Alle kunder på nettstasjon 5488 Nordang manglar straum. Montører er forventa på plass ca kl. 11:00. Årsak til at det har gått fleire timar før feilsøking startar er at ingen kundar melde feil før ca kl. 0930. Driftsentralen har ikkje overvaking som gir melding når mindre området er utan straum. Rettetid er ukjend fram til feil er lokalisert.

Sjå logg

Alle har fått straumen tilbake. Årsak til feil var sikringar som løyste ut som følge av kråke på linja.

22.06.2016


Volda kommune - Bratteberg feltet:
05:45 Etter varsla utkopling i natt har det oppstått ein ny feil på høgspentkabel mot Bøgardsvegen. Øvre del av Brattebergfeltet blir derfor utan straum. Aggregat vil bli koplet til og forsyne dei fleste kundane. Dette er forventa klart ca kl. 1000. Permanent reperasjon er planlagt utført i løpet av dagen. Oppdatering av status blir gjort fortløpende.

14.50: Alle kunder er forsynt ved hjelp av aggregat.

Sjå logg

Alle kundane har no fått att normal forsyning att

Kort straumstans i samband med stopp av aggregatet.

Da har alle kunder fått tilbake strømmen. Aggregatet er høyt belastet, så vi oppfordrer at kunder i berørt område viser måtehold med forbruket utover kvelden så ikke aggregatet blir overbelastet.

Da har vi fått spenning på Bergshagen, deler av Bøgardsvegen og deler av Plassevegen.

Det er litt problemer med aggregatet. Vi håper det er på drift ca kl. 12.30.

Aggregat er på plass og det arbeides med å koble opp dette. Hver enkelt nettstasjon vil bli tilkoblet etter hvert for å ha litt kontroll på lasten og unngå at aggregatet kobler ut på overlast.

20.06.2016


Ålesund kommune - Kråmyra - Voldsdalen skole:
kl. 14:44 Kort straumutkobling i område Kråvika - Voldsdalen skole. Alt er tilbake til normalen etter 2 minutt.

08.06.2016


Sula Kommune - Sandvik:
13.00: Har fått inn melding om en gravemaskin som har vært oppi ei lavspentlinje i Sandvik/Vågnesholmen, og noen kunder er strømløse. Montører er på stedet for å sjekke skadeomfang. Rettetid er foreløpig ukjent.

13.44: Feil utbedret, alle kunder har fått strømmen tilbake.

27.05.2016


Nordal kommune - Rønneberg:
Feil på en trafo på Rønneberg.
Kl. 17.26: Avsluttet, alle har fått strømmen tilbake.

Sjå logg

Arbeidet er ferdig, alle har fått strømmen tilbake.

Det er observert halv spenning i området Rønneberg i Eidsdal. Trafo er utkoblet, og estimert rettetid er ca to timer.