Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

I dag


Ålesund Kommune - Området Vegsund / Myrland:
Kl. 05:19 Alle har fått att straumen etter omkoplingar i nettet. Truleg feil i ein kabel.
Kl. 05:04 Utfall av området Vegsund Bro mot Myrland. Ca.700 kunder straumlause.

24.02.2018


NVN - Tennfjord:
16:47 - Montører på stedet melder at tre nå har falt helt bort fra linje. Kobler inn igjen, alle skal nå ha fått tilbake normal strømforsyning.
16:10 - Strømbrudd mellom Brattvåg og Vatne. Får etter hvert inn melding om at noen har felt et tre over høyspentlinje i område Slyngstad. Montører på vei, forventet rettetid ca 2 timer.

20.02.2018


Ålesund Kommune - Åse:
Det blir strømstans for noen kunder på Åse i dag tirsdag 20.feb frå kl. 12:15 og til ca kl. 12:30 pga nødvendig feilretting i strømnettet. Beklager ulempene med dette.

Nordal Kommune - Langdal:
kl. 11:50 Transformatoren må byttast. Blir straumlaust fram til ca kl. 17.
kl. 10:19 Straumlaust pga feil. Vi har folk på staden.

16.02.2018


Ørsta Kommune - Vartdal, Festøy, Standal:
14:51:14 Alle skal ha fått tilbake strømmen.
14:49:53 Utfall i Rjånes mot Vartdal.

Det meldes at det var en måse som var årsaken til utfallet.

14.02.2018


Norddal Kommune - Dalhus:
10:30 - alle skal nå ha normal strømforsyning
Kl 08:45 - Feil på linje innebærer at flere nettstasjoner i området må kobles ut, ca 100 abonnenter vil bli strømløs fra ca kl 09 til ca 11
kl. 22:50: Feilen blir ikkje reparert i kveld. Feilretting startar torsdag kl. 07:00
kl. 21:35: Melding om feil på straumen i område Dalhaug.

09.02.2018


Vanylven kommune -Fiskåområdet:
14:00 Torvikfeltet blir forsynt med aggregat inntil vidare.
13:25 Alle på Skalde har fått straumen tilbake.
12:00 Reparasjon på Skalde er starta. Forventa rettetid innen kl. 14:15
10:45 Alle i Torvikfeltet er forsynt med aggregat. Vi ber om at alle prøver å redusere forbruket sitt grunna begrensa aggregat kapasitet.
08:15 Melding fra kunder på Skalde om manglande straum.
07:02 Trafokrets Torvikfeltet vil verte forsynt med aggregat frå ca. kl. 11:00.
Kl. 05:02 Torvik får att straumen. Torvikfeltet ligg fortsatt ute grunna feil på kabel. Vil etterkvart verte forsynt frå aggregat.
kl.04:35 Da har alle i Vanylven fått att straumen borsett frå trafokretsane Torvik og Torvikfeltet.
kl. 03:03 Grunna feilsøking vert området mellom Eidså og Fiskå kopla ut.
kl. 02:51 Området mellom Nystøyl og Fagerhaug får att straumen. Fiskå sentrum fortsatt straumlaust.
Kl. 02:12 Det er no straumlaust i området Fiskåberget mot Nystøyl . Det meste av Vanylven var straumlaust i ca. 1 minutt. Jordfeil i nettet mellom Fiskåberget og Nystøyl.

Volda Kommune - Området Åmela- Steinsvik -Dale:
kl. 12:04 Feil er reparert og alle har fått straumen tilbake.
kl. 11:00 Rangseter- Dale utkoblet for å reparere feil.
kl. 06:06 Området mellom Fjøsnes og Dale får att straumen, bortsett frå trafo Myraskogane som no ligg utkopla. 1 kunde manglar straum.
kl.05:36 Forsyning oppretta frå Treneset til Fjøsneset.
kl. kl. 03:15 Forsyning oppretta mellom Åmela og Treneset. Fortsatt straumlaust mellom Treneset og Dale.
Kl.03:06 Utfall i Åmela mot Steinsvik /Dale grunna jordfeil.

08.02.2018


NVN- Fjørtoft:
Kl.20:52 Kundane som er forsynt frå trafo Vågholmane har no fått att straumen. Dei 9 kundane som er forsynt frå Skutvik vil vere straumlause til i morgon.

Kl. 20:08 Feilstaden er fråkopla og og dei fleste på Fjørtoft har no fått att straumen. Trafoane Vågholmane ( 17 kunder ) og Skutvik ( 9 kunder ) ligg framleis utkopla. Vågholmane vil truleg få att straumen i løpet av 2 timar, medan Skutvik vil vere straumlaus til i morgon føremiddag. Aggregat vi verte frakta ut på første ferja fredag morgen og tilkopla for forsyning av Skutvik.

kl. 17: 48 fekk vi melding om graveskade på ein kabel på Fjørtofta .Det meste av Fjørtofta har truleg vore straumlaus sidan kl. 17:27. Montørar er på veg.
Ca. 200 kunder er straumlause.


07.02.2018


Ålesund Kommune - Emblem:
kl.00:24 Feilen er retta og kundane har fått att straumen.

Kl.22:37 Snøen på linja er no fjerna, men der er ein skade på linja som må reparerast før spenningsetting. Reparasjonsarbeidet vil truleg vere ferdig ca. kl. 01:00 og kundane vert difor straumlause fram til ca. kl. 01:00.

Kl. 22:00 Feilen er funnen på linja ved Aksla Vest. Mykje snø / is på eine fasen må fjernast før vi kan kople inn att linja. Forventa rettetid ca. 1. time.

kl. 20:59 delte kopla vi ut linja i Emblem barneskole mot Østrem, Magerholm og Hesseberg, og kopla inn i Flisnes barneskole mot Emblem. Det er no 6 trafoar på strekninga mellom Emblem barneskole og Magerholm / Hesseberg som ligg utkopla . Ca. 170 kundar er fortsatt straumlause. Montørar startar feilsøking. Enno for tidleg å slå fast rettetid.

Kl. 20:58 fekk vi nytt utfall i Flisnes barneskole.
kl. 20:56 Kopla inn att og låg inne ca. 2 minutt.
Kl. 20.49 Utfall i Flisnes barneskole mot Emblemsvåg.

25.01.2018


Norddal/Stranda kommune - Eidsdal og Geiranger:
16:30 Då skal alle ha fått tilbake strømmen.

Det er funnet en feil på linja som forsyner Geiranger. Dette vil medføre en strømstans på ca. 1time fra 14:45.

Norddal kommune - Ødegård-Langdal:
Kl.21:54 fekk resten av dalen strømmen tilbake, so då skal alle ha fått tilbake strømmen.

Kl.15:30 vart det lagt inn frå Hoel til Alstadhaug. Drive fortsatt feilsøking. Blink i lysa kan forekomme.

Kl. 11.21: Det er spenning frem til Hoel. Inspeksjon av linja fremover dalen mot Langdal pågår. Rettetid er foreløpig ukjent.

Kl. 10.40: Strømmen er tilbake fra Ødegård til Myklebust. Videre feilsøking pågår, og kortere strømbrudd må påregnes.

Kl. 09.40: Det er problemer med høyspentlinja på strekningen Ødegård-Langdal. Montører er på vei for å feilsøke.

15.01.2018


Sande kommune - Vikane:
10:25 skal alle ha fått tilbake normal strømforsyning.

09:00 Har fått en del meldinger om halv spenning på Vikane, Montørane vil reise ut for feilretting.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir