Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

25.03.2017


Ørsta kommune - Brautaset:
Det vil bli en strømstans søndag kveld kl 23:00 og i ca 1,5 time for å koble abonnenter tilbake til normal strømforsyning.

18:45 Det er truleg feil på ein kabel. Vidare feilsøking vert gjort i morgon søndag. Abonnentane vil verte forsynt frå aggregat
til feilen er utbetra.
16:00 - Alle abonnenter skal no ha normal strømforsyning via aggregat.
12:00 - Feilretting vil ta lenger tid enn planlagt. Kunder vil derfor bli provisorisk forsynt. vi regner med å ha dette på plass innen kl 16:00
10:00 - Montører finner defekt sikring og bytter denne. Denne ryker igjen. Dette indikerer feil på transformator eller kabel og vil kunne ta 4-5 timer å rette.
09:00 Abonnenter melder om dårlig strømforsyning i område brautaset. Montør kalles ut

19.03.2017


Ålesund kommune - Fjelltun:
Kl. 03.01: Alle har fått tilbake strømmen.
Kl. 02.10: Montører har ankommet nettstasjon, og feilårsaken er en død rotte. De må hente nye sikringer, samt fjerne rotta, så ny rettetid er ca kl. 03.00.
Kl. 01.30: Det er strømbrudd i området Fjelltunveien, rett nedenfor Kråmyra. Montører på vei for å feilsøke. Rettetid er ca en time.

17.03.2017


Sykkylven Energi- Tusvika:
Lørdag 18.03 kl. 00.15: Trafo er innkoblet, alle skal ha fått tilbake strømmen.

Kl. 19.35: Vi koblet ut trafoen på Tuskogen for nærmere inspeksjon.
Kl. 18.50: Det er meldt om en trafikkulykke i Tusvika, der en bil har kjørt inn i en trafokiosk. Montører på vei til stedet for å undersøke skadene. Her vil det bli en strømstans for reparasjon utover kvelden, rettetid er foreløpig ikke estimert.

Vanylven kommune:
17.06: Skansen har fått tilbake strømmen. Alt er tilbake til normalt.
16.49: Årøymarka har nå fått tilbake strømmen.

14:11 Årøymarka er trafo gåend, denne vert bytta og sannsynlig rettetid er 17:00.
Skansen er estimert rettetid 19:00.

11:39 No har vi funne feil i område Årøymarka, Det område vil verte liggande ute for feilretting, det er også en feil på Skansen i Fiskå.
Dei andre utkopla områda vil verte kopla inn igjen iløpet av kort tid og folk vil ikkje oppleve meir blink i lyset som følge av feilsøking no.
10:49 fekk Sylte til Lillebø strømmen tilbake.
10:21 Vik, Sylte og Sørdalen har fått tilbake strømmen, men vil oppleve korte strømbrudd i forbindelse med feilsøking.
10:02 Fekk Fiskå Strømmen tilbake.
09:42 Fekk Eidsåområde, deler av Syvde og mot Rovde igjen strømmen. Vidare seksjonering pågår.
09:36 Store deler av Vannylven uten strøm.

Vanylven kommune:
kl. 04:25: Straumutfall i Vanylven pga tordenver. Innkobla etter 2 minutt.
kl. 04:37: Melding om at Skansen trafo framleis er straumlaus. Montørar sendt ut.
kl. 05:20: Alle har fått tilbake straumen.

14.03.2017


Vannylven kommune:
Kl.00:28 fekk kundane under Årøyane strømmen tilbake.
kl.23:34 Kundane på Breiteig har fått att straumen.
kl.23:00 Feilane er forventa utbetra ca. kl 02:00
kl. 22:20 Lyn har med medført fleire utfall i store delar av Vanylven i kveld.
No har vi feil på trafo Breiteig og trafo Årøyane. Rettetid enno ukjent.
2 kundar på Breiteig og 8 kundar i Årøyane er straumlause.

13.03.2017


Vestnes kommune - Vikebukt:
21:09 Deler av Vikebukt er uten strøm. Montører er på vei. Rettetid er ukjent inntil feil er lokalisert.
22:18 Vikebukt har fått strømmen tilbake. Gjermundnes området er fortsatt uten strøm. Feilsøking pågår. Vikebukt området vil få kort(e) utkopling i løpet av natta pga feilsøking.
23:06 Alle har fått strømmen tilbake. Årsak til feil var tre på linje.

11.03.2017


Vannylven kommune - Rovde:
10:20 Kunder på nettstasjon 0440 Midtbø mangler ein fase. Montører blir sendt ut og vil være på plass ca 11:30. Rettetid er ukjent inntil feil er lokalisert.
12:08 Defekte sikringer /skinne er skiftet og alle har fått straumen tilbake.

25.02.2017


Ålesund kommune - Hatlane:
23:15 - Kabel er skiftet, alle skal ha fått tilbake normal strømforsyning.
21:30 - Defekt kabel er funnet. Denne må skiftes. Antar at dette vil ta 2-3 timer.
19:00 - Vi mottar melding om at kunder mangler strøm i Kvernhusåkeren. Personell på vei for å feilsøke.

23.02.2017


Ålesund kommune - Sentrum:
09:48 Alle har fått strømmen tilbake
09:40 Deler av Ålesund sentrum er uten strøm. Feilsøking og omkopling pågår

26.01.2017


Ålesund kommune - Ellingsøya/Sperre industrier:
16:30 Alle kunder har fått strømmen tilbake
16:00 Feil er lokalisert. Skadet kabel blir koplet fra. Forventer rettetid for alle kunder før kl. 16:45
14.30: Alt utenom Myklebust Øst har fått spenning tilbake. Det er foreløpig ukjent rettetid før denne stasjonen får strømmen tilbake. Ca 60 kunder er berørt.
14.12: Mesteparten av Sperre industrier er spenningssatt. Feil ligger mellom industriområdet og Vik skole.
13.40: Utfall på Ellingsøya, området rundt Sperre industri og til Vik skole. Montører er på vei for å feilsøke.

25.01.2017


Herøy kommune - Leinøya, Runde:
09.44: Innkoblet, alle har fått strømmen tilbake.
09.43: Utfall av Leinøya og Runde