Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

11.12.2017


Ålesund Kommune - Blindheimsbreivika:
21:07 hadde montørane fiksa feilen.
19:53 Fekk vi melding om flammer i linje og sendte ut montører.

09.12.2017


NVN - Øvrebust i Stordal:
Kl 09:05 - Strømforsyning lagt inn igjen på Overøye. det er ikke funnet feil på linja, mistenker at feil var forårsaket av snølast som har falt av linja.
kl. 07:40 Forsyning frå Mo til Lianes Øvre oppretta. Fortsatt straumlaust frå Almås til Overøye / Fokkhauglia
kl. 07:13 Forsyning frå Øvrebust mot Stranda grense oppretta.Men fortsatt straumlaust frå Mo mot Overøye.
Kl. 07:12 Linja frå Mo mot Overøye kopla ut att
kl. 07:10 Utfall i Øvrebust mot Overøye og Stranda grense.
kl. 07:06 Linja frå Mo mot Overøye innkopla .
kl. 06:25 Linja frå Mo mot Overøye kopla ut att for fjerning av snølast.
kl. 05:42 Linja frå Mo mot Overøye innkopla og kundane får att straumen.
kl.04:09 Forsyning frå Øvrebust mot Stranda grense oppretta.Men fortsatt straumlaust frå mot Overøye.
kl. 03:57 Utfall i Øvrebust mot Overøye og Stranda grense. Kopla innatt ,men fall ut på nytt etter kort tid.
Montørar rykkjer ut.

08.12.2017


NVN - Seljebotn i Stordalen:
kl. 02:41 Feilen er reparert og kundane innkopla.
kl. 01:28 Utkopla i Mo mot Overøye. Ca. 390 kundar utkopla.
kl. 01:15 Det vert utkopling frå M o mot Overøye ca. kl. 01:30 til ca. 02:30 for reparasjon av linja.
kl. 23:13 Alle skal no ha fått att straumen, men det viste seg i ettertid at det mangla ein fase på avgreininga mot Seljebotn.
Kl.22:30 Det vil verte gjort ei prøveinnkopling ca. kl. 23.00 Dersom det ikkje er vellukka , så vil det verte ei meir omfattande utkopling frå Mo og oppover mot Overøye.
kl. 21:30 Avgreininga mot trafoane Nedre Seljebotn og Seljebotn kopla ut. Ca. 20 kunder er no straumlause.
kl. 20:52 Melding om gnistring i høgspentlinje.
Kl. 19:10 Melding om blafrande lys i Seljebotn. Montørar rykkjer ut.

29.11.2017


Ålesund Kommune - Øvre Strandgate:
kl. 18:45 Feilen er retta.
kl. 17:40 Det er meldt om halv spenning i området Øvre Strandgate. Montør er sendt ut. Rettetid forventa 2 timar.

11.11.2017


Herøy kommune - Moltu:
03:15 - Alle skal nå ha normal strømforsyning

20:35 - Feil funnet ved Øyraelva, abonnenter i område Moltu Skule og Moltubakk vil få tilbake strømmen innen 30 min. Abonnenter i område Øyraelva, Tarberg og Nygjerde kan forvente å få igjen strømmen ca kl 03:00

18:50 - Strømutfall i område Gursken - Gjerdsvika - Moltu. Omkoblinger viser at feil må være i Moltu området. Montører er på vei for videre feilsøk. Anslått rettetid ca 3 timer.

09.11.2017


NVN - Sjøholt:
06:59 Alle har fått tilbake strømmen
04:59 fekk ett utfall av Valgermo og Myrane.

08.11.2017


Sande kommune - Vik -Haugsbygda.:
Kl. 11:32 fekk alle kunder tilbake strømmen.

01:15 På grunn av været så avslutter montørane feilsøkinga. Og startar opp igjen på morgenkvisten.
Om lag 18 abonnenter er straumlause som følge av feilen.

23:44 tok vi ut trafoen på Vik for reparere feil som medførte halv spenning, strømmen vil koplast tilbake uten vidare varsel så raskt montørane har fått ordna feilen.

23:30 Fått melding om at det brenn i høgspentlinje og halv spenning med kunder i området. Montører på veg for feilsøking.

06.11.2017


Vanylven kommune - Knardal og Rovde havn:
Kl. 10.50: arbeid er avsluttet, og alle skal ha fått strømmen tilbake.

Kl. 10.20: I forbindelse med en planlagt strømstans på Rovde havn har vi fått tekniske problemer, og må ha en strømstans på nettstasjon Knardal i tillegg. Knardal og Rovde havn blir utkoblet fra kl. 10.20, og ca 1,5 time. Ca 25 kunder er berørt.

06.10.2017


Ulstein/ Hærøy kommune -Myrvåg, Dragsund og Garnes:
12:15 fekk resten av abonnentane tilbake straumen.
Det vil verte ei utkopling kl 13:00 igjen for abonnenter på Garnes og Grøtneset då en har meir feilretting igjen. Denne utkoplinga vil vare ca. 1 time.

09:16 Garnes og Grøtneset er einaste straumlause.

09:00 Myrvåg til Dragsund Industri skal ha fått tilbake strømmen.

08:30 Fekk vi utfall i området Myrvåg, Dragsund og Garnes.
Montører er på veg for feilsøking.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir