Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

28.07.2016


Herøy kommune - Igesundvegen:
kl. 09.25 Det er meldt om at ca 10 hus ved Igesundvegen har halv spenning. Vi har sendt ut montørar.

Sjå logg

No skal alle ha fått tilbake straumen.

Alle 16 kundane på denne kursen område Igesundvegen/Kleiva blir straumlause framover dagen pga kabelfeil. Rettetid truleg rundt 14:00

23.07.2016


Sykkylven Energi: område Vik ute pga feil.:
kl. 22:52 område Vik ute pga feil. Montørar er sendt ut. Vi vil prøve område for område. Det kan bli litt til og frå med straumen medan dette pågår.

Sjå logg

Alle har fått tilbake straumen.

Vi har feil i område Vik v/elva. Blir jobbing her utover natta. Alle andre i Sykkylven skal ha fått straumen tilbake.

NVN: Skodje kommune - Glomset:
kl. 21:10 NVN: Glomset Ytre. Kort utkopling pga sikringskift.

Ørsta/Volda kommune - Bjørke til Kalvatn:
kl 01.14: Straumlaust mellom Bjørke og Kalvatn pga feil. Feilretting vil pågå i natt.
Kl. 09.55: Alle har fått tilbake strømmen.

Sjå logg

Feil rettet og alle har fått tilbake strømmen.

Feilen er funnen ved Åkre. Stipulert rettetid til kl. 10:00

Spenningsett frå Kalvatn til Saure. Leitar etter feil på Bjørke/Åkre

22.07.2016


NVN: Vestnes Kommune - Fiksdal kirke:
Kl: 18.30: Melding om røyk fra trafo ved Fiksdal kirke
21.52: Alle kunder har fått strømmen tilbake.

Sjå logg

Fiksdal kirke er nå reparert. Alle kunder har fått strømmen tilbake.

Kort utkobling fra Tomrefjord til Rekdal for utkobling av trafo ved Fiksdal kirke. Denne var det røykutvikling av, og må skiftes. Montører starter jobben nå. Rettetid er ukjent.

Ørsta kommune - Brungot:
ca kl. 16: Straumlaust på Brungot. Folk er sendt ut.
21.30: alle har strømmen tilbake.

Volda Kommune - Aldalen:
kl. 17:20: Det er meldt om halv spenning i Aldalen. Folk er sendt ut.
21.30: Alle har fått strømmen tilbake.

Sula Kommune - Furnes:
16.30: Observert røyk fra en trafo i Furnes. Montører på vei for å undersøke nærmere.
18.00: Nettstasjon er ødelagt av brann, aggregat blir kjørt ut for å forsyne kunder med strøm.

Volda kommune - Bjørkedal:
15.35: Kunder tilknyttet nettstasjon Sandvik er strømløs. Vi skal sende ut montører for å sjekke nærmere.
20.00: Alle kunder har fått strømmen tilbake.

NVN: Skodje Kommune - Furlid-Valle-Glomset, og Engesetdalen-Stette.:
Kl: 16.30: Utfall i området Furlid, Valle, Glomset, samt Stette og Engesetdalen.

Sjå logg

Då har alle fått att straumen i NVN

Honningdalsnes har nå strøm.

Fortsatt strømløst på Rabbane og Honningdalsneset på Glomset. Skar vil snart bli spenningsett vha aggregat.

Det er funnet en ødelagt piggisolator på linja i Engesetdalen. Montørene reiser til Vatne for å hente nødvendig utstyr. Rettetid er ca 2-3 timer.

Engesetdal: trafo Stige er defekt og må skiftes. I tillegg har vi en feil til som ikke er lokalisert. Det er også halv spenning på Storsæter, dette vil også bli sett på.

Tre defekte trafoer på Glomset som må skiftes. Det er Nonsvik, Rabben og Honningsdalsnes. Det kan ta noen timer før disse er skiftet.

Glomset er fortsatt strømløst, samt Engesetdalen og Stette.

18.07.2016


Ørsta kommune - Urke-Øye:
21.23: Utfall på strekningen Bondal-Sæbø-Urke-Øye.
21.26: Bondal-Sæbø har fått tilbake strømmen. Urke og Øye er fortsatt strømløs. Montører på vei for å feilsøke. Rettetid er ukjent. 220 kunder er berørt.

19. juli kl. 00.35: Feil er reparert og alle har fått tilbake strømmen.

Sjå logg

Linja er reparert og alle har fått igjen strømmen.

Det er et fasebrudd på Hustadnes, rett før fjordspennet. Rettetid er minimum to timer.

13.07.2016


Sula Kommune - Bratthaug-Vassetvatn:
12.39: Omlegging i strømnettet førte til et strømutfall i området Bratthaug-Langevåg barneskole-Vassetvatn og Langevåg kirke
12.48: Alle har fått strømmen tilbake. Feil funnet i nettstasjon ved Langevåg kirke.