Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

I dag


Volda kommune - Mek:
Grunnet feil i høyspentanlegg er det strømbrudd i område Krumsvik/Mek. Strømmen er ventet å være tilbake innen kl 18:00.
Ca 20 abonnenter er strømløs

03.12.2016


NVN -Stordal Kommune- Overøye:
13:07 Utfall i Øvrebust mot Overøye og Stavsengfjellet
13:26 Kundane mellom Mo og Overøye er fortsatt straumlause. Dei andre har fått att straumen. Ca. 370 kundar er berørt.
14:29 Montørane leitar etter feilen , men har enno ikkje funne noko. Rettetid er difor vanskeleg å fastslå enno.
15:21 Feilen er funnen. Tre som ligg over linja. Rettetid ca. 1,5 t.
15:40 Treet er no fjerna og alle har fått att straumen.

29.11.2016


NVN - Haram Kommune - Lepsøya/ Haramsøya:
Kl. 18:12: Utfall av Lepsøya og Haramsøya .
Kl.18:39 Haramsøya får att forsyninga.
Feilen må vere på Lepsøya og 11 trafoar på nordsida av Lepsøya vert liggande utkopla til vi får montørar på plass for vidare feilsøking
Rettetid ukjent.
Ca. 180 kundar er straumlause.
Kl. 22:47 Feilen er funnen og fråkopla. Kundane vil verte innkopla om kort tid.
kl. 23:11 Alle har fått att straumen.

27.11.2016


Ørsta kommune -Aklestad:
20:05 Melding om ein fase som mangler på Aklestad. Montører er på veg.
21:15 Skade er inspisert. Dersom det er nok å skifte kabel er forventa rettetid ca kl. 2400. I verste fall må transformator skiftes og rettetid blir da mandag morgen. Arbeid vil pågå kontinuerlig inntil feil er reparert.
22:18 Skade er reparert og alle kunder har fått strømmen tilbake.

Vestnes Kommune - Vik:
02:15 Melding om en fase som mangler i Vik området.
02:50 Nettstasjon 1550 Vik indre er utkoblet og alle kunder her er uten strøm.
04:15 Feil er reparert og alle har fått strømmen tilbake.

08.11.2016


Ørsta/Volda kommune -Furene:
Kl. 13.32: Utfall på strekningen fra Ryste til Mork/Furene og videre til Berkneset og Eiksund. Ca 480 kunder er berørt.
Kl. 13.50: Alle har fått strømmen tilbake.

Sjå logg

Alle har fått strømmen tilbake.

Området Furene, Liaskaret, Haukåsen, Hjellegjerde, Morkaåsen og Mørebil er fortsatt strømløs. Dette området vil forhåpentligvis få strømmen tilbake i løpet av en time.

Fått inn melding om avgravd kabel ved Furene. Montører er på vei for å koble om strømnettet. Estimert rettetid er ca en time.