Organisasjon

Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk kraft i 12 kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord. Om lag 150 medarbeidarar jobbar i selskapet. Mørenett har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og avdelingskontor i Ålesund, Norddal, Herøy, Vanylven og Hornindal.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir