Ekom, lys og montasje

Mørenett leverer tenester med høg kvalitet innan entreprenør-, installatør- og montørbransjen. Vi kan vise til mange vellykka prosjekt, og tek på oss både små og store oppdrag. Eit sterkt fagmiljø og brei utstyrspark sikrar at oppgåvene vert løyste på ein effektiv måte

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir