Eltilsynet

Det lokale eltilsynet (DLE) er ein del av nettselskapet ditt. Eltilsynet skal redusere skadar og ulykker som oppstår på grunn av elektrisitet. Alle nettselskap er pålagt å ha eit slikt tilsyn som del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit.