Målaravlesing

Utover dei faste avlesingsperiodane, kan du lese av målaren din så ofte du vil og når du vil. Les du av målaren kvar månad eller minst 6 gonger i året, veit du at faktura er basert på det faktiske forbruket ditt

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir