Meld feil i kraftnettet

Ved kritiske feil i kraftnettet - ring vår døgnåpne driftssentral på telefon 700 50 100

Sjekk om det er strøm i nabolaget før du melder fra om feil i kraftnettet, siden feilen også kan være i det elektriske anlegget i huset ditt. Finn ut hvordan du avdekker feil i eget anlegg ved å følge linken "Før du melder fra".

Ved andre mindre kritiske feil i kraftnettet, kan du bruke feilmeldingsskjemaet under. Feilen blir da behandlet innen ordinær arbeidstid.