Meld jordfeil

Ved kritiske jordfeil - ring vår døgnåpne driftssentral 700 50 100

Ved andre mindre kritiske jordfeil, bruk feilmeldingsskjema under. Om du får støt i dusjen eller ved berøring av elektriske komponenter, beskriver du dette i skjemaet. Har du foretatt en måling mellom faser og jord, legger du måleresultatet inn i skjemaet.