Skogrydding

Mørenett ryddar skog langs høgspent- og lågspentnettet. Linjerydding må utførast med jamne mellomrom for å hindre straumbrot, og sikre tryggleiken for deg som bur i nærområdet

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir