Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

23.04.2019


NVN Fjørtoft:
2230: alle skal nå ha fått tilbake strømmen.
20:16 Utfall av Fjørtoft. Mannskap på feil fra fastlandet.

15.04.2019


Ålesund kommune - Fjelltun -Voldsdalbakken -Kråmyra:
04:38 Då skal skal alle ha fått att strømmen.

04:30 Då har voldsdalen fått att strømmen også, då er det området rundt klipra som fortsatt er strømlaus.

04:17 Fjelltun, Kråmyra, Kristoffer Randersveg, Bø-Børve-området har no fått att strømmen, det kan fortsatt verte nokre blink i lyset for desse områda.

02:52 Vi har fått ett utfall i områda Fjelltun -Voldsdalbakken -Kråmyra.
Observasjon på røykutvikling frå trafostasjon, montører på veg for feilsøk.

10.04.2019


Vanylven kommune - Fiskå til Nystøyl:
Kl. 02:25 Utfall fra Fiskå mot Nystøyl. Forbigående feil og alle skal ha fått tilbake strømmen et par minutt senere

23.03.2019


Volda kommune - Mork:
18:35 Fekk abbonentane på mork som har vore struamlaus att strømmen, vert forsynt via aggregate til over Helga.

16:30 Det blir utsatt aggregat. Forventer å ha dette på plass innen kl. 2000.
14:33 Feil på nettstasjon . Rettetid foreløpig ukjent, men forhåpentligvis i løpet av kvelden.

Ørsta Kommune - Hovdenakk:
16:30 Defekte sikringer er skiftet og alle har normal strømforsyning.
14:33 Feil på nettstaston 5638 Hovdenakk. Rettetid foreløpig ukjent, men forhåpentligvis i løpet av kvelden.

NVN Haram - Haramsøy - Flemsøya:
18:31 fekk siste kundane tilbake strømmen etter trafobytte.

14:02 Feil er lokalisert til Haugen og alle andre abbonenter skal ha fått tilbake strømmen.
På Haugen må vi byte trafo så det tek litt tid.

11:15 Melding fra flere kunder om strømløst på Haramsøye og Flemsøya. Rettetid ukjent inntil feil er lokalisert. Men det vil ta flere timer.

NVN Skodje - Stette, Engeset, Skår, Stavset:
07:41 Då skal alle ha fått tilbake strømmen.

06:58 Det er funne tre over linja, montørane jobber for å rette feilen.

05:45 fekk deler av Stette og Stavset att straumen.

05:08 Fekk utfall i Høgspenten i nevnte område. Prøvde å legge inn igjen, men datt ut, montører sendt for feilretting. 549 abbonenter er straumlause.

NVN Haram - Fjørtofta:
15:22 Då skal alle ha fått tilbake strømmen. Ved feil ta kontakt.

14:44 vart alle på fjørtofta uten om Kongsnes lagt inn igjen. Her må en kanskje bytte trafo.

10:30 Flere feil er funnet på Fjørtofta. Flere montører og mer utstyr er på vei. Rettetid er usikker, men forhåpentligvis har de fleste fått strømmen tilbake innen kl. 1500

09:15 Flere store grantre på linja ved Ottarem. Dersom fjerning av tre går greit og det ikke er skade på linje eller flere tre på linja er forventa rettetid før kl. 1200.
04:50 Fått telefon ifrå Fjørtofta frå observant abonnent som tok seg ei runde på Fjørtofta om at heile øya er straumlaus. Montører gjer seg klar for å reise utover på første ferge.

22.03.2019


Volda Kommune - Austefjorden:
19:26 Var feilen reparert og alle fekk att straumen.

18:33 fekk Austefjord skule og Geitvik tilbake straumen. Dei som er straumlause no vil vere uten straum til feilen er retta. Gran over linja.

18:26 Fekk volda innover til Årsettunellen straumen tilbake.

17:58 Fekk Fyrde til Høydalsvik straumen tilbake.

17:37 fekk Nes, Langvatn inn mot Fyrde att strømmen. Montører er sendt for feilsøking.

Fekk ett utfall 17:29 ifrå Volda og innover Austefjorden ut fjorden igjen til Høydal og inntil Nes, Langvatn.

15.03.2019


Ålesund Kommune - Blindheim:
12:52 Hadde eit kort utfall for Blindheim, humla og tørla -område.
Om lag 1784 abonnenter vart råka av dette.

07.03.2019


NVN Stordal - Vestnes:
22:18 Då er feilen retta og alle skal ha strømmen tilbake.

Kl. 20:37 fekk vi telefon ifrå 110sentralen om brann i stolpe på Hellandhaugen.
20:59 La vi ut abonnenter som hadde halv spenning. Feilretting er i gang.

Ålesund Kommune - Ellingsøya:
18:40 Då skal feilen vere retta.

18:34 Deler av Ellingsøya er straumlaus.
Montører på veg.

04.03.2019


Ålesund Kommune - Urabakken:
På grunn av et skadet kabelskap I lavspentnettet er kunder I Urabakken strømløs. Rettetid ca.3 timer.
Ca. 10 kunder berørt.

26.02.2019


Ørsta Kommune - Vartdal:
13:15 Då skal abonnentane som var råka av utkoplinga ha fått strømmen tilbake.

12:30 Blir det ei kontrollert utkopling for Remmen, Øye, Årset, Myklebust, Buset og Kvien grunna feil på høgspenten. Om lag 276 abonnenter vert råka.