Volda Kommune - Åmela - Steinsvik-Dale:
kl.08:25 Straumen er ventande tilbake omlag kl. 12.
Kl. 01:10 Det er gått et par steinsprang inne i Dalsfjorden. Dette medfører at 6 kunder tilknyttet st. 0603 Fjøsnes blir uten strøm til ut på formiddagen onsdag. Prøver å sende aggregat tidlig på morgenen.
Kunder tilknyttet st. 0600 Eidset vil få strømmen tilbake i løpet av natta.
Kl. 00:01 Nå er det fortsatt rundt 10 abbonnenter som er uten strøm.
KL. 00:00 fikk vi lagt inn mellom Treneset - Steinsvik Olivin.
Kl. 23:40 fikk vi lagt inn strømmen fra Dale - Indre Dale.
kl.23:30 Montørene har observert steinras ved indre Dale. Det kan også se ut til at vi har 2 feil forskjellige steder.
KL 21:25 blei det et utfall på av avgang i Åmela mot Steinsvik og Dale.
Fikk lagt inn igjen, men det ser ut til at det mangler en fase.
Montører er på vei..
Foreløpig rettetid 3 timer

Sjå logg

Ingen oppføringer i loggen på denne hendelsen.

15.09.2019


Vanylven Kommune - Eidså:
20:00 Melding om ein fase som mangler i Eidså sentrum. Montører blir sendt ut. Rettetid er ukjent frem til montører får lokalisert feilen.

Ørsta Kommune - Sledalen / Bondalen:
11:50 Trafo er skifta og kundane har fått att straumen.
09:15 Trafo Aksla må skiftast. Arbeidet vil truleg vere ferdig ca. kl. 12:00
04:51 Alle bortsett frå Aksla har fått att straumen.
04:45 Utfall frå Bondalseidet til Norangsdalen.
03:10 Kunder som er forsynt frå trafo Aksla i Bondalen er straumlause.

Ørsta Kommune - Urke / Øye:
02:25 Alle har fått att straumen.
02:17 Straumlaust frå Leknes til Norangsdalen. Torever

14.09.2019


Ålesund kommune -Skarbøvika:
13:26 Siste kunden har fått tilbake straumen.
04:50 Dei fleste har no fått att strømmen via provisorisk kabel.
00:16 No er det 26 kunder i Ivar Åsengata og Kjøpmannsgata som mangler strøm.
23:55 Skutvika, Skarbøvika har fått att strømmen.
23:08 Utfall av Steinvågen og Skarbøvika . Feilsøking pågår.
Ca. 1300 kunder strømløse.

13.09.2019


Hornindal/Eid Kommune - Svor -Kjøs - Skredestranda:
kl. 23:12 No skal alle ha fått tilbake straumen.
kl. 21:50 Straumen tilbake fram til Holmøy Ytre
kl. 21:37 Straum fram til Holmøy Indre
kl. 21:28 Straumen er tilbake fram til Kjøs. Feilen er dermed ein stad mellom Kjøs og Skrede.
kl. 20:49 Utfall på Svor. Straumlaust mellom Svor, Sindre og Skredestranda. Vi har sendt folk så det blir snart prøving av spennigsetting. Følg med her på sida.

Ørsta, Herøy og Sande Kommune - Straumlaust:
Rundt kl. 03:00 var det straumlaust i store deler av Ørsta, Herøy og Sande Kommune. Dei største delane har no fått tilbake straumen. Om lag 7000 abonnentar vart råka av denne feilen.

Ørsta Kommune - Trandal:
05:02 Ett kort avbrudd igjen.
03:10 Inne igjen.
03.00 Feil på straumen til Trandal.

Ørsta kommune - Follestaddalen:
kl. 11:07 Trafo er skifta og kundane har fått att straumen
kl.10:15 Trafoskifte på Øye Syd pågår og det er forventa at straumen skal vere tilbake ca. kl. 12:00
kl.05:30 Feilen ligg i område mellom Øyehaug og Folldal. Resten har fått tilbake straumen.
Estimert rettetid 12:00. Om lag 8 abonnentar er straumlause.

03.00 Follestaddalen er straumlaus grunna feil. Vi har folk på veg for å finne feilen. Lyn og Torden

Ørsta Kommune - Vallabøen Mosmarka:
13:33 Trafo er skifta og kundane har fått att straumen.
10:30 Arbeidet med å skifte trafo har starta og forventa innkopling ca. kl. 14.
05:36 Har alle uten om Nupen strømmen att. Her må en belage seg på nokre tima uten strøm, då vi må bytte trafo. Estimert rettetid er 12:00. Om lag 13 abonnentar er straumlause.

05:18 Då er sannsynligvis feilen funnen og alle uten om dei på Nupen vil få at strømmen.
05:00 etter diverse seksjonering har alle uten om dei på Tømmerbakk, Nupen, svalvegen og Bjørkevegen fått strømmen att.
03.00 Eit område på Vallabøen er straumlaust pga lynnedslag. Vi har folk på veg.

29.08.2019


Ålesund kommune - sentrum:
Kl. 06.01: alle har normal strømforsyning.
Kl. 01.00: strømutfall i Ålesund sentrum. Montører er på vei for omkobling av høyspentnettet.

23.08.2019


Ålesund Kommune - Åse:
Kl. 19:05 skal alle ha fått att straumen.
Kl. 16:17 måtte vi legge ut lavspent på Åse, der en driver å etablerer boliger grunna graveskade.
Montørane jobber med feilretting, estimert til 3 timer.
Om lag 24 abonnenter er råka av dette.