Vi har for tida ingen feil i kraftnettet

14.02.2019


Herøy Kommune - Leikong:
12:12 - Alle har normal straumforsyning i området.
10:45 - Feil funnet, tre over linje. Arbeid med sikring av linje og fjerning av tre pågår. Vi forventer at alle har normal strømforsyning innen kl 13
09:35 - Strømbrudd Leikong området. Personell på vei for feilsøk.

Herøy Kommune - Nerlandsøy:
10:15 - Alle kunder på Nerlandsøy skal nå ha normal strømforsyning
09:30 - Feil funnet i linje mot Nerlandsøy. Forventet å være rettet innen kl 11
08:02 - Strømbrudd Nerlandsøy og deler av Bergsøy. Personell på vei for feilsøk.

Ørsta Kommune - Skjåstaddalen:
07:13 - Kort strømutfall i område Bjørke - Kalvatn. Alle skal nå ha normal strømforsyning.

13.02.2019


Vanylven Kommune - Fiskå til Åheim:
kl. 12:23 Utfall mellom Åheim, Syltedalen og Fiskå pga. ein feil. Montørar er på veg
Kl. 13:20 Forsyning mellom Sylte og Fiskå er oppretta. Fortsatt straumlaust mellom Åheim og Syvde.
Det vil verte nokre utkoplingar i heile området i samband med feilsøking.
Kl. 15:10 Vi har fortsatt ikkje funne feilen, og det vert fleire utkoplingar i samband med feilsøkinga.
kl. 16:45 Feilen er funnen mellom Hatlenes og Sylte. Rettetid ca. 2 timar.
Det er kundane som er forsynt frå trafoane Skalde, Morseth og Haugen som no er straumlause.
kl 18:54 - Alle har normal straumforsyning.

Volda Kommune - Dalsfjorden Vestside til Dale og Vedeld:
kl. 03.56 Straumutfall Dalsfjord Vestside, Dale og til Vedeld ca 2 minutt.

12.02.2019


Volda Kommune - Område Myraskogane, Lillebø, Hjelle og Rangseter:
kl. 06:35 Har funne ein feil. Går nok 2-3 timar å få det reparert forsyninga til Lillebø, Hjelle og Rangsæter. Dei andre vil få tilbake straumen ganske snart.
kl. 04:30 Det er sendt ut folk.
kl. 01:00 Pga stengde vegar og dårleg ver sender vi ikkje ut folk for å leite etter feil i natt dersom straumen i området blir borte. Forsøker å starte evt feilretting tidleg onsdag.
kl. 00:50 Akkurat no har alle straum.
kl. 00:37 nytt utfall
kl. 23.59 Straumutfall frå Dale og område Myraskogane, Lillebø, Hjelle og Rangseter. Inn igjen etter ca 2 minutt.

07.02.2019


Ålesund Kommune - Breivika:
Kl. 19:55 Kort utfall i Breivika grunna feil ved omkobling av nett.

02.02.2019


Vanylven Kommune -Hundsnes:
kl. 20:21 HS-sikring er skifta og kundane har fått att straumen.
kl. 19:35 vart trafo Hundsnes utkopla og det vil verte straumlaust til ca. kl. 21:00
kl. 18:30 Melding om halv spenning for kundar som er forsynt frå trafo Hundsnes. Montørar er på veg og vil vere framme ca. kl. 19:30. Truleg må då straumen koplast heilt ut ei stund. Uvisst enno kor lenge.
16 kundar er råka.
.

24.01.2019


Ålesund Kommune - Åse:
Kl. 16.59 fikk Brødrene Sunde strømmen tilbake, alle har normal strømforsyning.
Kl. 14.37: Gartnerivegen har fått strømmen tilbake.
13:07 fekk området rundt Åse skule tilbake strømmen.
Er snakk om en feil på Brødrene Sunde og Gartnerivegen er fortsatt strømlaus.

12:46 Har fått ett utfall i område Åse Skule.
Montører er på veg for feilsøking.

20.01.2019


NVN Ørskog - Sjøholt:
21:47 Då er nettet lagt om og alle uten om Løklia har fått att strømmen.

21:20 Kopla vi inn slik at alle abonnenter utenom hyttene på løklia har strømmen tilbake.
Det vil verte ett kort blink for alle abonnenter råka av feilen om kort tid for å kople tilbake nettet.

21:11 Då fekk sjølve sentrum og sida opp til Lande att strømmen.
20:30 Utfall av store dela av Sjøholt sentrum og opp mot ørskogfjellet.
Montør på veg for feilsøking.

19.01.2019


NVN Stordal - Stordal:
kl. 10:08 Feil er reparert og alle har fått strømmen tilbake. Årsak til feil var at det var kontakt mellom fase og travers i stolpe etter vind / snø.
kl. 09:00 feil er lokalisert til området rundt Standal - Jøssvoll. Blinking skyldes flere prøvekoblinger for å lokalisere feilen.
Kl. 05:15 Fekk vi seksjonert feilen til å ligge etter brua mot Overøye og resterande kunder har fått att strømmen. Montører er på veg for vidare feilsøking.
Kl. 05:10 Fekk vi utfall av Stordal.
Prøvde å kople inn igjen, men fekk nytt utfall.

18.01.2019


Ålesund Kommune - Åse:
22:20 skal alle ha normal strømforsyning igjen.

19:30 Har fått melding ifrå to abonnenter om feil med strømforsyninga område Åsehagen og Åsegjerdet.
Montør på veg for å sjekke ut.

14.01.2019


Norddal kommune - Fjørå:
Kl. 18.30 Alle har fått strømmen tilbake.
Kl. 18:10 Selboskar og Viken/Ytterli er utkoblet pga frakobling av aggregat. Forventet innkobling av alle kunder innen kl. 18:40
Kl. 17:40: tre på linje er fjerna. Alle har fått strømmen tilbake. Det vil bli en kortere utkolbing etter hvert for kunder på Selboskar og Viken/Ytterli når aggregat skal frakobles.
Kl. 15:45: feil lokalisert, nærmere undersøkelse vil starte.
Kl. 15.00: Utfall av Fjørå og Hauge. Montører er på vei for å feilsøke. 80 kunder er berørt.

13.01.2019


Norddal kommune - Ytterli - Viken Rusetbugen.:
Kl. 2045 Aggregatet som skal forsyne 4 trafokretser i området Rusetbugen-Viken og Ytterlid i Norddal Kommune har stoppet.
Feilårsak foreløpig ukjent.
Foreløpig rettetid. 3 timer.
Kl. 22:53 Det kan fort gå 2 timer til før aggregatet er klar for drift.
Kl. 00:22 fikk kundene strømmen tilbake.

10.01.2019


Norddal kommune - Strekninga Tafjord-Fjørå-Valldal-Linge:
Kl. 22:00 Alle kunder har nå fått tilbake strømmen.
Kl. 18:45 Selboskar har fått tilbake strømmen. Montering av aggregat for Vika og Ytterli pågår.
Kl. 15:05: Det er no normal straumforsyning i Fjørå, men framleis straumlaust i Vika, Ytterli og Sjølbørskor. Feilen som omfatter 41 kundar er enno ikkje funnen. Parallelt med feilsøking i linjenettet vert det jobba med utplassering av aggregat. Håper å kunne gi alle straumen tilbake i løpet av kvelden.
Kl. 11:00: Feilen er i området som forsyner strekninga Vika - Fjørå. Dette området vil vere straumlaust inntil meir feilsøking er gjennomført, truleg ytterlegare nokre timar.
Kl. 06.43: Ny feil i Fjørå, rettetid er ukjent. Ca 130 kunder er berørt.
Kl. 05.50: Alle har normal strømforsyning.
Kl. 04.50: Det er problemer med en bryter i Tafjord, Det vil ta noen timer før denne er reparert og strømmen kommer tilbake.
Kl. 02.40: Fjørå har fått tilbake strømmen.
Kl. 02.30: Tafjordbygda er strømløs
11.01.2019 kl. 00.25: Strekningen Tafjord-Fjørå-Ytterli er strømløs. Rettetid er foreløpig ukjent.
10.01.2019 kl. 23.44: Strømbrudd på strekningen Tafjord-Fjørå-Valldal-Linge. Montører på vei ut for å feilsøke.

08.01.2019


Nordal Kommune - Strekninga Tafjord-Fjørå-Valldal-Linge:
22:04 - Kort utkopling pga forbigåande jordfeil medfører straumløyse på strekninga Tafjord - Fjørå - Valldal - Linge.
Innkopling og normal straumforsyning etter 2 minutt.
22:38 - Ny forbigåande feil for det same området som tidlegare i kveld. Innkopling etter 20sek.

Giske Komune - Nordstrand til Gjøsund ( Norstranda-Blomvik-Oksnes- Sæther-Røysnes):
Kl. 10:37. Nå har alle kundene fått strømmen tilbake.
KL. 10:27 Nå har kundene mellom Nordstrand og Røysnes fått strømmen tilbake. Kunder på Gjøsund området ligger fortsatt ute.
09:48 Vi har strømbrudd i Giske Kommune fra Nordstrand mot Blomvik-Oksnes- Sæther-Røysnes-Gjøsund- Blindheimsvik(Vigra).
Årsak til feil er ukjent.
Montører på vei.
Rettetid foreløpig: 2 timer

02.01.2019


Nordal Kommune - Fjøra - Valldal - Liabygda:
09:45 Alle skal ha fått tilbake strømmen.
09:40 Utfall av Fjøra, Valldal og Liabygda

01.01.2019


Hornindal / Eid kommune - Kjøs - Sindre - Skredestranda:
15:01 Treet er fjerna og alle kundane har fått att straumen.
13:25 Då er feilen funnen. Stor bjørke over linja. Vil ta ei stund og få den fjerna.
12:30 Feilen ligg mellom Kjøs Bru og Holmøyane, men er ikkje funnen enno.
Montører ute for feilsøking.
09:13 fekk vi utfall frå Svor mot Skredestranda.

31.12.2018


Nordal Kommune - Omr Valldal og Liabygda:
KL. 14:51 ( 1 jan. 2019)har alle i området Fjøra fått strømmen tilbake,.
kl. 23:30: Terreng og vær/føreforhold medfører at det er uforsvarlig for våre montører å fortsette feilsøk I mørket. Vi ser oss derfor dessverre nødt til å utsette videre feilsøk på fjellet til det blir lyst.
kl: 19:45: Deler av Fjøra har fått strømmen tilbake
kl. 18:30: Feil fortsatt ikke funnet, vi må nå begynne å kappe linje for videre søk, dette kan ta noen timer.
kl. 16.25: Mislukka forsøk. Vi leitar etter feilen fremdeles. område Fjøra ligg ute.
kl. 13:05: Valldal har fått tilbake straumen. Strekninga mellom Ødegård og Tafjorden ligg fortsatt ute. Kan resikere kortare utfall ved prøvekobling i område Valldal.
kl. 12.20: Vi jobba med saka. Veit ikkje kor lenge det går
kl. 11.30: Valldalen er straumlaus igjen. Sender ut folk for å forsøke omlegging.
kl. 11.14: Utfall omr Valldal og Liabygda. Kort utfall pga feil. Alle skal ha fått tilbake straumen.

04.12.2018


Volda/Vanylven kommune - Området Vedeld-Lauvstad-Aksnes-Åmela:
Kl. 04.36: Alle har normal strømforsyning.
Kl. 04.35: En kort utkobling på ett minutt på strekningen Vedeld-Lauvstad-Aksnes-Åmela for å koble inn en bryter på Sætre.
Kl. 04.14: Strekningen Aksnes-Sætre har fått tilbake strømmen.
Kl. 04.04: Strekningen Åmela-Aksnes har fått tilbake strømmen.
Kl. 03.52: Strekningen Vedeld-Velsvik-Sætre har fått tilbake strømmen.
Kl. 03.00: Dale har fått tilbake strømmen.

Kl. 02:19: Strømløst på strekningen Vedeld-Lauvstad-Aksnes-Åmela samt Dale på østsiden av Dalsfjorden.
Montører er på vei ut for feilsøking.

13.11.2018


Eidsdal Kommune:
Har hatt eit kort utfall i Tafjord, valldal, Eidsdal og Geiranger frå 10:20 til ca. 10:35.
Alle skal ha fått tilbake strømmen.