18.02.2019


Ålesund kommune - Skjerva:
På grunn av arbeid i høgspentnettet vert det utkopling for kunder forsynt av skjerva nettstasjon mandag 18.02.19 kl.09:00 og i ca. 3 timar. Om lag 159 abbonenter vert råka av dette.