I dag


Norddal Kommune - Døving:
På grunn av ombygging i lavspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Døving mandag 17.01 fra kl. 09:00 til 12:00.
Ca. 25 kunder blir berørt.

Ålesund Kommune - Hjellhaugvegen:
På grunn av ombygging i lavspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Hjellhaugvegen mandag 17.01 fra kl. 08:00 til 09:00.
Ca. 25 kunder blir berørt.

18.06.2019


Giske Kommune - Synnes:
På grunn av ombygging i lavspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Synnes tirsdag 18.06 fra kl. 14:00 til 15:00.
Ca. 15 kunder blir berørt.

Norddal Kommune - Tafjord:
På grunn av ombygging i lavspentnettet, blir det strømstans for kunder sør for Tafjord Kraftproduksjon sitt administrasjonsbygg tirsdag 18.06 fra kl. 09:00 og i ca. 5timer.
Ca. 5 kunder blir berørt.

Volda Kommune - Iverbogen:
På grunn av arbeid i høyspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Iverbogen tirsdag 18.06. Det blir satt opp aggregat. Kort strømstans på ca. 30min fra 08:15 og igjen fra kl.14:30.
Ca. 15 kunder blir berørt.

Volda Kommune - Iverbogen:
På grunn av arbeid i høyspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Iverbogen tirsdag 18.06. Det blir satt opp aggregat. Kort strømstans på ca. 30min fra 08:15 og igjen fra kl.14:30.
Ca. 15 kunder blir berørt.

19.06.2019


Volda Kommune - Indre Folkestad:
På grunn av arbeid i høyspentnettet, blir det strømstans for kunder på Indre Folkestad onsdag 19.06 mellom kl. 10:00 og 10:30, og fra 15:00 til 15:30.
Ca. 30 kunder blir berørt.

20.06.2019


Ulstein Kommune - Varleitemyra, Varleitesvingen og Varleitestubben:
På grunn av arbeid i høyspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Varleitemyra, Varleitesvingen og Varleitestubben torsdag 20.06 fra kl. 11:30 og i ca. 3timer.
Ca. 70 kunder blir berørt.

Ulstein Kommune - Brunene, Brunevegen, Bugarden, Bugardshaugem, Osnesbrunen og Osnesvegen:
På grunn av arbeid i høyspentnettet, blir det strømstans for kunder i området Brunene, Brunevegen, Bugarden, Bugardshaugem, Osnesbrunen og Osnesvegen torsdag 20.06 fra kl. 08:30 og i ca. 3timer.
Ca. 70 kunder blir berørt.