I dag


Volda kommune - Mork:
Kl. 13.22: På grunn av merarbeid på denne jobben blir strømutkoblingen forlenget til ca kl. 16.30.

På grunn av arbeid i lavspentnettet vert det straumutkopling for kundar på Mork. Utkopling mandag 17.desember frå kl. 08:30 til om lag kl. 14.
Dette vil omfatte 7 kundar.

Ålesund Kommune - Nørve, Larsgården, Fagerlia, Gangstøvika mm:
På grunn av arbeid med overflytting av kundar til Nye Nørve Trafostasjon er det behov for ei kort utkopling på ca 1 minutt. Denne vil bli gjennomført mandag 17.desember ca kl. 05:50, og vil omfatte områda Nørve, Larsgården, Fagerlia, Gangstøvika mm.
Dette vil omfatte 1280 kundar.

18.12.2018


Sula Kommune - Rystene (Sunde):
På grunn av arbeid i lavspentnettet vert det straumutkopling for kundar på Rystene (Sunde). Utkopling tirsdag 18.desember frå kl. 12 til omlag kl. 14.
Dette vil omfatte 10 kundar

Ålesund Kommune - Emblemsvågen og Storfjordvegen:
På grunn av omlegging I lavspentnettet, blir det strømstans for kunder I området Storfjordvegen og Emblemsvågen I morgen 18.12 fra kl. 10:00 og I ca. 2 timer.
Ca. 30 kunder blir berørt.

19.12.2018


Ulstein kommune - Holseker:
På grunn av arbeid i lavspentnettet blir det en strømutkobling i området Holsekervegen i Ulstein onsdag 19. desember fra kl. 11.00 og i ca fire timer. Ca 35 kunder er berørt.

Nordal Kommune - Ødegård til Langdal:
På grunn av arbeid i høyspentnettet blir det en strømutkobling på strekningen Ødegård-Langdal i Valldal onsdag 19. desember fra midnatt kl. 00.05 og ca til kl. 06.00. Ca 400 kunder er berørt.

20.12.2018


Volda Kommune - Uravegen:
Grunna skifting av kabelskap vert det straumutkopling for 5 kundar i området Uravegen torsdag 20.12.187 frå kl. 08:00 til ca. 10:00.