Tilknyting til nett

Mørenett har områdekonsesjon for det området der du skal bygge prosjektet ditt. Det betyr at vi har tilknytings- og leveringsplikt. Når du planlegg ny tilknyting, må vi først undersøke om denne er driftsmessig forsvarleg. Ein slik prosess går gjennom fleire steg.