Byggestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden.

Vi leiger ikkje lenger ut anleggskasser. Du må no avtale leige med installatør eller andre som leiger ut slikt utstyr.