Byggestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden.

31. oktober slutta vi med å leige ut anleggskasser. Du må no avtale leige med installatør eller andre som leiger ut slikt utstyr.