Byggestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden.

31. oktober sluttar vi med å leige ut anleggskasser. Etter dette må du avtale leige med installatør eller andre som leiger ut slikt utstyr.