Ekom, lys og montasje

For å tilpasse oss nytt regelverk har Mørenett avvikla konkurranseutsette tenester innan ekom, gatelys og montasjeteneste for andre nettselskap, kraftverk og industri. Alle ressursar og leveranseavtalar innan desse verksemdområda er overført til BKK Enotek AS (telefon 55 12 70 00)