Leveringsplikt

Mørenett har plikt til å levere strøm til de av våre nettkunder som midlertidig står uten avtale med en ordinær kraftleverandør

Denne ordningen kalles "leveringsplikt", og skal sikre at du automatisk får midlertidig tilgang på strøm ved flytting eller andre spesielle situasjoner.

Leveringspliktig strøm er dyrt

Ordningen skal sikre at du får strøm i en midlertidig fase til du har fått deg avtale med en ordinær kraftleverandør. Dette er grunnen til at strøm fra leveringsplikt er dyrere enn strøm fra kraftleverandørene. Mørenett sine priser på leveringspliktig strøm er basert på spotpris tillagt et påslag som inkluderer tillegg for elsertifikat. Nettleien kommer i tillegg. Alle priser inkl. mva.

Pris leveringsplikt
Periode
Første seks uker: Nord Pool Spotpris + påslag 6,25 øre/kWh
Etter seks uker: Nord Pool Spotpris + påslag 18,75 øre/kWh

Slik unngår du leveringsplikt

Siden strømleveranse gjennom denne ordningen er svært dyr, lønner det seg for deg å skaffe deg avtale med en ordinær kraftleverandør snarest. Du unngår å stå lenge på denne ordningen ved å:

  • Sjekke om Mørenett står oppført som kraftleverandør på fakturaen din. I så fall står du på leveringsplikt
  • Om du ikke alt har det - bestill strømavtale med en ordinær kraftleverandør
  • Du står selv fritt til å velge hvilken kraftleverandør du vil inngå avtale med
  • Få oversikt på strømpriser fra ulike kraftleverandører i ditt område på strømpris.no