Framgangsmåte målaravlesing

Du kan melde inn målaravlesing på fleire måtar. Ha alltid kundenummer, målarnummer og målarstand tilgjengeleg. I vedlegget kan du lese meir om dei ulike metodane du kan bruke.

  1. Logg inn på Di Side
  2. Ring avlesingstelefonen 800 33 020
  3. Send SMS til 2258 (dersom du er registrert med SMS-varsling). Skriv: MN målarstand (Eksempel. MN 112233)

Få automatisk påminning

  • E-post: Gå inn på Di side. Trykk "Velg påminnelse" og legg inn ønska e-postadresse
  • SMS: Registrer mobilnummeret ditt hos oss ved å sende SMS "MN REG kundenummer målarnummer" til 2258 (eks: MN REG 818181 502121). Stopp tenesta ved å sende SMS "MN STOPP kundenummer målarnummer" til 2258 (eks: MN STOPP 818181 502121)