Målarkontroll

Alle målarar er fabrikktesta før montering, og er underlagt krav til kontroll av Justervesenet.