Flyttemelding

Du kan skifte eigar av målar ved å logge deg på Di side eller bruke eige skjema. Melder du flytting på Di side treng du epostadresse til den som skal overta straummålaren. Abonnementet blir ståande på deg til ny eigar har stadfesta at opplysningane stemmer.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir