Om nettleige

Når du brukar straum betalar du for to produkt (straum- og nettleveranse). Staumleveransen kjøper du frå den kraftleverandøren du har valt. Nettleveransen kjøper gjennom nettleiga frå ditt lokale nettselskap. Nær halvparten av nettleiga du betalar er avgifter til staten. Ditt lokale nettselskap er bestemt ut frå der du bor eller der straumuttaket ditt er lokalisert.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir