Produkt og prisar

Her finn du oversikt på våre nettleigeprisar. Halvparten av nettleiga går til å dekke statlege avgifter (Enova, elavgift og meirverdiavgift).

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir