Produkt og prisar

Her finn du oversikt på våre nettleigeprisar. Halvparten av nettleiga går til å dekke statlege avgifter (Enova, elavgift og meirverdiavgift).