Jobb og karriere

I Mørenett jobbar vi med å sikre straumforsyninga til 65 000 kundar på Sunnmøre. Vi er mellom dei største nettselskapa i Noreg, har stort fagmiljø og attraktive kompetansearbeidsplassar lokalt og regionalt. ​Hos oss får du utfordrande og spennande oppgåver i eit nytt og framtidsretta selskap.

Ledige stillingar

Det er for tida ingen ledige stillingar