Jobb og karriere

I Mørenett jobbar vi med å sikre straumforsyninga til 65 000 kundar på Sunnmøre. Vi er mellom dei største nettselskapa i Noreg, har stort fagmiljø og attraktive kompetansearbeidsplassar lokalt og regionalt. ​Hos oss får du utfordrande og spennande oppgåver i eit nytt og framtidsretta selskap.

Ledige stillingar

Det er for tida ingen ledige stillingar

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir