Prosjektleiar regionalnett

I seksjon for Nettutvikling har vi no ledig ei spennande fast stilling på heiltid som prosjektleiar med oppmøtestad ved hovudkontoret vårt i Dragsund.

Mørenett AS er det leiande nettselskapet på Nordvestlandet, og driv regional-, sentral- og distribusjonsnettet i 20 kommunar. Hovedkontoret vårt ligg i Herøy kommune, med basar i Ålesund, Norddal og Vanylven kommune. Vi utviklar og driftar ei effektiv elektrifisering av regionen. Målet vårt er å styrke Mørenett sin profil som ein framoverlent tilretteleggar av ei grønare og meir energieffektiv framtid. 

Vi har behov for å styrke fagmiljøet i seksjon for Nettutvikling ved hovudkontoret i Dragsund, og leitar etter prosjektleiar regionalnett i fast stilling på heiltid.

Arbeidsoppgåver

Ansvarleg for gjennomføring av prosjekt for nybygging og rehabilitering av regionalnettanlegg (132/66 kV) og større prosjekt i distribusjonsnettet (22 kV) innanfor tid, kost og kvalitet.

 • Ansvar for å inngå nødvendige grunneigaravtalar
 • Bidra til å redusere risiko i forprosjektfasen
 • Bidra i detaljprosjektering og anskaffing til prosjekt
 • Ta ei aktiv rolle for å styre uvisse og moglegheit i prosjektet
 • Ansvar for oppfølging av eksterne konsulentar og entreprenørar
 • Utarbeide planar for gjennomføring av eigne og andre sine oppgåver
 • Ansvarlig for oppfølging av kontrakter, økonomi, framdrift, kvalitet, rapportering og dokumentasjon
 • Styre og leie eigne og leigde prosjektressursar

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning primært innan elektroteknikk/elkraft/energi og miljø (master/bachelor)
 • Erfaring innan prosjektleiing, planlegging og/eller prosjektering
 • Kompetanse innan bestillar- og kontraktsområdet
 • God forståing og vurdering av risiko

Personlege eigenskapar

 • Gode leiareigenskapar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løysings- og resultatorientert
 • Strukturert, nøyaktig, effektiv og sjølvstendig
 • Gode gjennomføringsevner

Generelt for stillinga

 • Godt miljø med erfarne medarbeidarar
 • Spennande og utfordrande oppgåver i ein hektisk kvardag

For meir informasjon

Stig Julius Haugen, seksjonsleiar, telefon 480 31 358
Runar Tandstad, divisjonssjef, telefon 950 06 290

Søknadsfrist: 26. april 2019

Søk på stillinga her