Flyttemelding

Skal du flytte, må du melde det til kraftleverandøren din

Skal du flytte, bestille eller avslutte abonnement, må du ta kontakt med kraftleverandøren din. Det same gjeld oppdatering av kontaktinformasjon som for eksempel e-post eller telefonnummer. Informasjon om kven som er kraftleverandøren din finn du på fakturaen.

Dersom Mørenett står som kraftleverandør på fakturaen din, står du på leveringsplikt utan avtale med ordinær kraftleverandør. Då melder du flytting til Mørenett ved å logge deg på Di Side.