Flyttemelding

Du kan skifte eigar av målar ved å logge deg på Di side eller bruke eige skjema. Melder du flytting på Di side treng du epostadresse til den som skal overta straummålaren. Abonnementet blir ståande på deg til ny eigar har stadfesta at opplysningane stemmer.