Økonomi og rapportar

Mørenett AS oppnådde eit resultat etter skatt på 78 millionar kroner i 2018. Driftsinntekter vart 593,3 millionar kroner, og driftsresultat 117,9 millionar kroner.