Økonomi og rapportar

Samla driftsinntekter for Mørenett AS vart 573 mill. kr i 2017, resultat før skatt er 123, 5 mill. kr og årsresultatet vart 103,9 mill. kr.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir