Økonomi og rapportar

Mørenett AS oppnådde eit resultat etter skatt på 83 millionar kroner i 2019. Driftsinntekter vart 619,2 millionar kroner, og driftsresultat 139,1 millionar kroner.