Økonomi og rapportar

Samla driftsinntekter for Mørenett AS vart 573 mill. kr i 2017, resultat før skatt er 123, 5 mill. kr og årsresultatet vart 103,9 mill. kr.