Organisasjon

Mørenett er nettselskapet for 62 000 kundar i 12 kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord. Hovudkontoret ligg i Ørsta, og selskapet har avdelingar i Ålesund, Herøy, Vanylven og Norddal. Mørenett har brei fagleg kompetanse, og fokus på forsyningstryggleik og leveringskvalitet til kundane. Vi er ein attraktiv arbeidsplass for om lag 150 tilsette, som alle er svært dyktige innen sine fagområde.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir