Bekymringsmelding til eltilsynet

Steg 1 av 2

Tips oss om forhold som går ut over elsikkerheten

Hva gjelder det


Fyll inn beskrivelse av forholdet. For eksempel om bekymringen gjelder farlig installasjon i et bolighus, eller en virksomhet som arbeider ulovlig med elektriske installasjoner.

Bekymringen gjelder på følgende adresse


Fyll inn adressen på stedet for bekymring eller nærmeste kjente adresse (dersom bekymringen ikke har kjent adresse).