Smartere strømbruk

Når informasjon om timesforbruk og timepriser på strøm kombineres med automatiske systemer for energistyring, vil det bli mulig å bruke strøm mer effektivt. Du kan for eksempel utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene på badet noen timer dersom strømprisen går over et visst nivå. Stadig flere elektriske apparater leveres nå med trådløs tilkobling til internett. De kan dermed kommunisere med energisentralen i huset og bruke strøm på en smartere måte. Dette uten at du trenger å løfte en finger og uten at det går ut over komforten eller sikkerheten din.

Redusert fare for strømbrudd
Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. Skulle strømmen likevel bli borte, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Dermed kan feilen rettes raskere.

Samfunnsgevinst
De nye målerne er også et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir