Utrulling av smart strøm (AMS)

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få installert nye automatiske strømmålere. I Mørenett sitt område skal 64 000 strømmålere byttes ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Med ny automatisk strømmåler:
• Slipper du å lese av strømmåleren og du får samtidig bedre oversikt over forbruket ditt.
• Varsles strømbrudd automatisk til nettselskapet, noe som kan innebære kortere rettetid.
• Åpnes muligheten for tilleggstjenester fra andre leverandører, for eksempel styring av strømforbruk.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir