Byggestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden.

Som eit ledd i tilpassing til nytt regelverk, er utleige av anleggskasse under avvikling. I kommunane Ålesund, Giske, Sula og Norddal kan du leige anleggskasse av elektroinstallatør eller andre som leiger ut slikt utstyr. I dei andre kommunane kan du leige anleggskasse av Mørenett fram til alternativ løysing er etablert.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir