Ekom, lys og montasje

For å tilpasse oss nytt regelverk har Mørenett avvikla konkurranseutsette tenester innan ekom, gatelys og montasjeteneste for andre nettselskap, kraftverk og industri. Alle ressursar og leveranseavtalar innan desse verksemdområda er overført til BKK Enotek AS.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir